RESTO

Teemana yhteisöllisyys, vastuullisuus ja kehittyminen 

Ensi vuonna Tampereella järjestettävät RESTO- tietotaitokilpailut kulkevat nimellä Tamperesto23. Kisojen teemana toimii Together Responsibly Evolving. Teeman alkukirjaimista muodostuu TRE, joka on myös Tampereen kaupungin lyhenne. Kisojen teemassa haluttiin korostaa Tampereen vetovoimaisuutta kasvavana ja kehittyvänä tapahtuma- ja opiskelijakaupunkina. Kasvun ja kehityksen myötä myös vastuullisuuden merkitys lisääntyy, ja siksi se on myös osa teemaamme.  

Together Responsibly Evolving- TRE 

Sana together merkitsee yhdessä tekemistä. Restokisat kokoavat restonomiopiskelijat ympäri Suomen verkostoitumaan, kisaamaan ja kehittämään alan tulevaisuutta.  Olemme halunneet tuoda yhteisöllisyyttä kisoihin mukaan myös muun muassa osallistamalla Tampereen restonomiopiskelijoita sekä opiskelijoita muilta aloilta kisojen järjestelyissä. Sanalla responsibly viitataan vastuullisuuteen, jota olemme pyrkineet huomioimaan monelta kannalta kisojen järjestelyissä. Evolving edustaa kehittymistä, jota Tampereella on tapahtunut viime vuosina, ja jota me myös tulevina restonomeina haluamme Tampereella edistää. Myös restonomien toimiala on jatkuvasti muutoksen keskellä, ja alan ammattilaisten toimenkuva on tulevaisuudessa entistäkin laajempi. 

Kisojen teemaväreihin ja logoon inspiraatiota saatiin muun muassa Tampereen tehdasmiljööstä.

Kisojen teemavärit ja logo 

Kisojen teemaväreiksi valikoituivat punainen ja vihreä. Punainen väri edustaa Tamperetta monellakin eri tavalla. Muun muassa Tampereen uusi ratikka, vaakuna ja vanha tehdasmiljöö ovat punaisia ja ne ovat iso osa Tampereen kaupunkikuvaa. Vihreällä värillä halusimme korostaa teemassa esiintyvää vastuullisuusnäkökulmaa ja ekologisuutta, jotka vaikuttavat tänä päivänä suuresti myös restonomien toimintaympäristöön. Punainen ja vihreä ovat myös toistensa vastavärit, jonka vuoksi ne toimivat hyvin yhdessä. Tamperesto- logosta haluttiin tehdä moderni ja yksinkertainen sekä helposti eri tarkoituksiin sopiva. Puoliympyrä logon vasemmassa yläkulmassa kuvaa myös “together”- ajatusta. 

Vuoden 2023 Restokisojen logo. Kisat kulkevat epävirallisesti nimellä Tamperesto.

Ensi vuonna kisaillaan siis yhdessä vastuullisesti kehittyen! 

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.