RESTO

SURE:

Vuonna 2003 perustettu SURE restonomiliitto on restonomien suunnannäyttäjä, tavoitteena kehittää palvelualoja eteenpäin korkeakoulutettujen näkökulmaa hyödyntäen, parantaa palkkatasoa, sekä näyttää suuntaa restonomeille niin opiskeluaikana kuin myös työelämässä. SURE on yhteisö, jossa korostetaan korkeakoulutettujen osaamista ja jossa edistetään vaikuttamistyötä restonomien eteen. Restokisat pääsivät haastattelemaan Ida Lajomaa, joka toimii opiskelija- ja nuorisotyön asiantuntijana Surella. Polku alalle Ida tutustui… Jatka lukemista SURE: