RESTO


Mistä on kyse?

RESTO-tietotaitokilpailut, tutummin RESTO-kisat ovat vuosittain järjestettävät valtakunnalliset restonomiopiskelijoiden tietotaitoja testaavat SM-kilpailut. Kilpailun järjestää restonomikoulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut ympäri Suomen kiertävällä järjestelyvastuulla. Kilpailun tavoitteena on tuoda esiin restonomiopiskelijoiden osaamista, restonomikoulutusta, tukea alueen työelämäyhteistyötä sekä luoda mahdollisuuksia verkostojen laajentamiseen. Suomen ammattikorkeakoulujen restonomiopiskelijat, koulutuksen opettajat, toimialan yritykset sekä Sure ry – Suomen Restonomiliitto saavat mahdollisuuden jakaa ajatuksia, osaamista ja yhteystietoja eli toisin sanoen verkostoitua.
 
Koronan jälkeisessä ajassa ja työvoiman saatavuushaasteiden, digitalisaation, ilmaston muutoksen, muuttuvan asiakaskäyttäytymisen sekä kiristyvän ja yhä kompleksisemman kilpailun puristuksessa tämä matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma-, tapahtuma-, elintarvike- tai toimitilapalveluiden moninainen pelikenttä on suurten murrosten äärellä. RESTO-kisat on myös väylä tuoda uusia näköaloja alalle ja työelämän sekä oppimisen uudistamiseen.
 
Jokainen koulu voi lähettää maksimissaan kaksi restonomiopiskelijoista koostuvaa neljän hengen joukkuetta kilpailemaan. Joukkueiden lisäksi ammattikorkeakoulut voivat lähettää joukkueiden tueksi niin sanotut kollegat, jotka perinteisesti ovat kyseisen ammattikorkeakoulun opettajia tai henkilökuntaa. Kollegat ovat kannustamassa ja tukemassa joukkueita, mutta eivät saa antaa neuvoja kisan aikana. Kollegoilla on oma ajankohtais- ja verkostoitumisohjelmansa päivien aikana. 
 
 
Miksi lähteä mukaan?
 
 Opiskelijat, jotka osallistuvat RESTO-kilpailuun, saavat arvokasta ja monipuolista kokemusta. 
Pääsette joukkueena esittelemään ja kokeilemaan uusia raikkaita ideoita alan eteenpäin viemiseksi, työskentelemään tiimeissä, sekä kilpailemaan ympäri Suomea osallistuvien restonomiopiskelijoiden kesken. 
 
Verkostoitumisen taito, itsensä haastaminen, kokemus ja ammattiylpeys vahvistuvat tällä matkalla.
 

Vieraanvaraisuus, itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot ulottuvat alallamme moneen eri työnkuvaan. Pelikenttämme tarvitsee jatkuvasti uutta intoa, ideoita sekä erilaista osaamista.

Kilpailu sisältää erilaisia tehtäviä restonomialaan liittyen, ja niistä kilpaillaan oman ammattikorkeakoulun joukkueissa. Kilpailun kokonaiskesto on kaksi päivää. Kisapäivät sisältävät paljon erilaista ohjelmaa, joista jännittävimpänä ovat usein juuri kilpailutehtävien suorittaminen yhdessä joukkueen kanssa. Järjestävän ammattikorkeakoulun suunnittelema muu ohjelma sekä mahdollisuudet tutustua toisiin opiskelijoihin ja yrityksiin ja luoda tulevaisuuden näkökulmasta mielenkiintoisia kontakteja ovat myös päivien parasta antia. Kilpailu huipentuu näyttävään gaalailtaan. Tällöin nautitaan illallisesta ja julistetaan kilpailun voittajat, restonomiopiskelijoiden Suomen mestarit.
 
Ole mukana luomassa RESTO-kisatarinaa!